اعضای هیات مدیره


image

حسن زنجانی

نائب رئیس هیات مدیره

image

سعید پور شریفی

رئیس هیات مدیره

image

مرتضی حمایت خواه

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

استقرار مدل تعالی سازمانی در سازمان های ایرانی گامی بنیادین ، برای حضور در عرصه رقابت جهانی است . زیرا مضمون و مفاهیم ارائه شده در مدل تعالی سازمانی،همان تجربه های موفق و رویکردهای سازمان برتر جهانی است . طبیعی است سازمانی که بتواند این خواست ها را پیاده کند ، می تواند در محیط رقابتی ، بدون دغدغه حضور فعال داشته باشد. تدوین چشم انداز ، اهداف استراتژیک و استراتژی ها در سطح سازمان و پیاده سازی آنها تا سطوح پایین تر جهت ایجاد درک مشترک آحاد سازمان از برنامه ها و نقش خود در پیشبرد آنها و همچنین سازماندهی مناسب برای ایجاد دارایی های نامشهود و تغییر باورها، اندیشه ها ، رویکردها و قابلیت های راهبری و مدیریتی سازمان در این خصوص می تواند موثر واقع شود.


چشم انداز شرکت


image

یکی از بزرگترین تولیدکنندگان محصولات نیمه‌ نهایی و نهایی فولادی در منطقه

image

سرآمدی در سودآوری صنعت ذوب آهن کشور

image

سازمانی دانش محور با توانایی عرضه فناوری تولید ذوب آهن به سایر شرکت‌ها

image

نزدیک کردن تجارت و تولید آهن به یکدیگر از راه بالا بردن حجم اطلاعات و ارتباطات