آخرین رویدادها


image

بهمن ماه سال ۱۳۹۶

بازدید استاندار آذربایجان شرقی از کارخانه صنایع ذوب آهن شمالغرب

image

بهمن ماه سال ۱۳۹۶

بازدید استاندار آذربایجان شرقی از کارخانه صنایع ذوب آهن شمالغرب

image

رشته های مهندسی کامپیوتر و صنایع

دی ماه 1396

استخدام دو ردیف شغلی کارشناس اداری و پرسنل خدماتی دفتر مرکزی تبریز

image

رشته های مهندسی، مدیریت و علوم پایه

دی ماه 1393

استخدام کارشناس اداری در دفاتر تبریز و تهران شرکت